Sản phẩm của chúng tôi dành cho ai

Cho trẻ không dung nạp được gluten
Cho trẻ dị ứng với protein có trong sữa bò
Cho trẻ kiêng đường
Cho trẻ kén ăn

Cho trẻ kén ănBột ăn dặm ngũ cốc nguyên cám
Cho trẻ dị ứng với vitamin và khoáng chất tổng hợp
Cho trẻ trong giai đoạn ăn dặm để hình thành thói quen ăn uống lành mạnh
© 2019 Được bảo hộ bởi Fleur Alpine.