Về nông trại hữu cơông ty Fleur Alpine UAB, Lithuania là nhà sản xuất dòng thực phẩm hữu cơ dành cho trẻ em - thương hiệu Fleur Alpine - theo quy định của EU số 834/2007 và 889/2008. Tất cả các sản phẩm đều có ghi nhãn đặc biệt “chiếc lá euro” để xác nhận chất lượng hữu cơ cùng với dấu hiệu hội đồng kiểm soát Châu Âu.Sản phẩm được sản xuất tại các hãng chuyên gia hàng đầu EU. Phần lớn nguyên liệu thô có nguồn gốc từ những bà con nông dân tại địa phương.


Có phân loại nhiều dòng sản phẩm bao gồm sản phẩm cho bé sơ sinh và trẻ cai sữa, sản phẩm cho trẻ mới chập chững biết đi và sản phẩm dành cho cả gia đình.
© 2019 Được bảo hộ bởi Fleur Alpine.