Đơn thành phần dinh dưỡng trái cây, 90g

100%
trái cây chín

Lý tưởng cho trẻ từ 4 tháng tuổi trở đi như là món ăn trái cây đầu tiên sau cai sữa.

© 2019 Được bảo hộ bởi Fleur Alpine.