ურძეო ხაზი

იდეალურია პირველი
დამატებითი კვებისთვის

იდეალურია პირველი მარცვლოვანი დამატებითი კვებისთვის, რადგან არ შეიცავს დამატებულ ვიტამინ-მინერალურ კომპლექსს, რძეს, შაქარს და მარილს.